Články

                                                              ( pre zobrazenie článkov klikni na názov článku )


                         Cieľom tejto stránky sú zaujímavosti, ktoré môžu rozšíriť možnosti pohľadu na zdravie a liečbu 

Fraktál je geometrický objekt, ktorý je vo všetkých mierkach sám sebe podobný. Ak priblížime fraktálny objekt, bude vyzerať podobne ako pôvodný tvar. Táto vlastnosť sa nazýva sebapodobnosť. Príkladom sebapodobného objektu je napríklad Sierpenského trojuholník.

V súčasnosti veda a spoločnosť vo všeobecnosti čelia informačnému preťaženiu. Človek sa v tomto mori informácií začína topiť a pomaly stráca celkový obraz.
Ešte pred storočím lekár potreboval na správnu diagnózu vedomosti overené tisíckami rokov lekárskeho pozorovania a bohaté skúsenosti. Dnes sa k diagnóze dostáva na základe rýchlo sa...

CRISPR - Cas9

18.09.2022

Metóda CRISPR - Cas9 je technika z genetického inžinierstva použitá v molekulárnej biológii, ktorou je možné modifikovať genómy živých organizmov. Je založená na zjednodušenej verzii bakteriálneho CRISPR - Cas9 antivirového obranného systému. Dodaním nukleázy Cas9 spojenú so syntetickou vodiacou RNA (gRNA) do bunky, je možné genóm bunky štiepiť na...

Úspešná imunoterapia spolu s komplexným prístupom má viesť k eliminácii primárnych nádorov a metastáz, výraznému zlepšeniu kvality života pacienta a k čiastočnej alebo k úplnej remisii nádorového ochorenia. Cieľom imunoterapie je prinútiť imunitný systém pacienta rozpoznávať rakovinové bunky ako nebezpečenstvo. Vzhľadom na schopnosti rakovinových...

Mitochondrie sú bunkové organely, ktoré sa podieľajú na bunkovom dýchaní a na ďalších procesoch, ako je bunková diferenciácia, bunková smrť, kontrola bunkového cyklu a rastu. Väčšinou sú tyčinkovitého alebo vláknitého tvaru so schopnosťou samostatnej reprodukcie bez ohľadu na bunkové delenie. V priemerne sú dlhé 1-10 µm a široké 0,3-0,5 µm. Chýbajú...

Aj keď o existencii biofotónov, ich úlohe a potenciálnom využití v medicíne sa stále vedú diskusie, vyberám niektoré poznatky tak ako boli publikované s miernym pozmenením.

Črevná mikroflóra hrá zásadnú úlohu pri trávení potravy vďaka prítomnosti génov kódujúcich tráviace enzýmy, ktoré nie sú prítomné v ľudských bunkách, ale sú spojené s metabolizmom a fermentáciou niektorých potravinových zlúčenín, pričom predstavujú nutričné ​​výhody pre človeka. Najrozšírenejšími metabolickými produktmi črevnej mikroflóry sú mastné...

Účelom tohto prehľadu je poskytnúť základné informácie o hormónoch leptín a ghrelín, ich úlohe v kontrole telesnej hmotnosti a mechanizme ich účinku. Keďže stále viac ľudí trpí obezitou, pochopenie mechanizmov, ktorými rôzne hormóny a neurotransmitery ovplyvňujú energetickú rovnováhu, je predmetom intenzívneho výskumu. Leptín a ghrelín sú dva...

Črevná mikrobiota môže prispievať k rozvoju obezity predovšetkým ovplyvňovaním príjmu energie z potravy a vstrebávaním živín a môže mať vplyv aj na redukciu chronického zápalu spojeného s obezitou a metabolickým syndrómom.

Glutation

06.06.2022

Jedná sa o jednu z najdôležitejších molekúl v tele pre udržanie celkového zdravia. Existuje súvislosť medzi vyčerpanými zásobami tohto antioxidantu a zvyšujúcou sa pravdepodobnosťou chronického ochorenia. Zlé stravovacie návyky, starnutie a účinok ťažkých kovov znižujú dostupnosť glutatiónu. Škodiaci efekt ťažkých kovov je spôsobený znižovaním...

G-EY6JVWTDEX