Blog


                                                              ( pre zobrazenie článkov klikni na názov článku )


                         Cieľom tejto stránky sú zaujímavosti, ktoré môžu rozšíriť možnosti pohľadu na zdravie a liečbu 

HDACi

23.02.2024

Veľa vedeckých štúdií sa zaoberá syntézou a charakterizáciou inhibítorov históndeacetylázy (HDACi). Inhibítory HDAC (HDACis) sú látky, ktoré boli vyvinuté ako sľubné protirakovinové lieky. Jednou z nich je aj žlúčenina odvodená zo semisyntézy propolínu G izolovaného z taiwanského zeleného propolisu(TGP), nazývaná NBM-HD-1. Ukázalo sa, že je silným...

Podľa nových štúdií na myšiach, zápal znižuje hladinu serotonínu a schopnosť antidepresív ju zvýšiť. Zistenia vedcov z Imperial College London a University of South Carolina dokazujú, že zápal a sprievodné uvoľňovanie molekuly histamínu, ovplyvňuje hladinu serotonínu v mozgu. To by mohlo otvoriť nové cesty na liečbu depresie , ktorá je celosvetovo...

Entropia

04.11.2023

Entropia je termodynamická veličina charakterizujúca mieru neusporiadanosti energie termodynamického systému.

HEK 293

22.10.2023

V snahe vyvinúť ľudskú bunkovú líniu sa v 70. rokoch minulého storočia Dr. Alex van der Eb a Dr. Frank sústredili na výskum adenovírusov. Séria experimentov zahŕňala ľudské embryonálne obličkové bunky a ľudský adenovírus typu 5. Bunky ľudských embryonálnych obličiek infikovali adenovírusom, čo spôsobilo, že bunky prešli transformáciou a získali...

Napriek niektorým výhradám je zatiaľ všeobecne uznávané, že vesmír vznikol počas veľkého tresku v podstate z ničoho. Dal vznik priestoru, hmote, energii, času...cca pred 13,7 mld rokmi. Prešiel niekoľkými rôzne dlhými obdobiami vývoja, kedy platili iné podmienky a iné zákony ako dnes. Po miliardách rokov sa relatívne ustálil ( aspoň z nášho uhla...

Epigenetický kód zaisťuje pružnú a reverzibilnú odozvu na zmeny prostredia, pričom nemení primárnu dedičnú informáciu. Metylácia DNA a iné epigenetické značky sú často reakciou na zmeny prostredia a niekedy sú dedené aj po niekoľko generácií až nakoniec vymiznú. Epigenetická analýza je základným nástrojom na skúmanie patofyziologických mechanizmov...

Fisetín

06.03.2023

Fisetín (3,3′,4′,7-tetrahydroxyflavón) je flavonoid nachádzajúci sa v rôznych druhoch ovocia a zeleniny, ako sú jahody, jablko, žerucha, hrozno, cibuľa a uhorka. Flavonoidy sa bežne nachádzajú vo väčšine rastlín a štúdie sa sústreďujú na ich antioxidačné, antikarcinogénne, protizápalové, antibakteriálne, imunostimulačné a antivírusové účinky....

Proliečivo je látka, ktorá sa po podaní metabolizuje na farmakologicky aktívne liečivo. Namiesto priameho podávania lieku je možné použiť zodpovedajúce proliečivo na zlepšenie absorpcie, distribúcie, metabolizmu a vylučovania lieku. Predtým ako sa proliečivo stane aktívnym farmakologickým činidlom, musí prejsť chemickou premenou v metabolickom...

Telomeráza

04.01.2023

Aby teloméry plnili svoju funkciu čo najdlhšie, viažu sa so špecifickými proteínmi - telomerázami, ktoré ich chránia pred degradačnými a reparačnými enzýmami. Telomeráza je zložitý komplex pozostávajúci z dlhej nekódujúcej štruktúrnej RNA spojenej s proteínom reverznej transkriptázy. Dĺžka telomér a množstvo telomerázy úzko súvisí s bunkovým cyklom...

Teloméry

29.12.2022

Teloméry sú vlastne biomarkery, ktoré určujú náš biologický vek. Tvoria koncové časti chromozómov a zaisťujú, aby DNA ( deoxyribonukleová kyselina ) pri delení ostala neporušená. Ide o kľúčové štruktúry chromozómu. Umožňujú správnu replikáciu chromozómu počas delenia buniek. Sú tvorené sériou až 2000 opakujúcich sa nukleotidov 5-TTAGGG-3...

G-EY6JVWTDEX