Blog


                                                              ( pre zobrazenie článkov klikni na názov článku )


                         Cieľom tejto stránky sú zaujímavosti, ktoré môžu rozšíriť možnosti pohľadu na zdravie a liečbu 

Epigenetický kód zaisťuje pružnú a reverzibilnú odozvu na zmeny prostredia, pričom nemení primárnu dedičnú informáciu. Metylácia DNA a iné epigenetické značky sú často reakciou na zmeny prostredia a niekedy sú dedené aj po niekoľko generácií až nakoniec vymiznú. Epigenetická analýza je základným nástrojom na skúmanie patofyziologických mechanizmov...

Fisetín

06.03.2023

Fisetín (3,3′,4′,7-tetrahydroxyflavón) je flavonoid nachádzajúci sa v rôznych druhoch ovocia a zeleniny, ako sú jahody, jablko, žerucha, hrozno, cibuľa a uhorka. Flavonoidy sa bežne nachádzajú vo väčšine rastlín a štúdie sa sústreďujú na ich antioxidačné, antikarcinogénne, protizápalové, antibakteriálne, imunostimulačné a antivírusové účinky....

Proliečivo je látka, ktorá sa po podaní metabolizuje na farmakologicky aktívne liečivo. Namiesto priameho podávania lieku je možné použiť zodpovedajúce proliečivo na zlepšenie absorpcie, distribúcie, metabolizmu a vylučovania lieku. Predtým ako sa proliečivo stane aktívnym farmakologickým činidlom, musí prejsť chemickou premenou v metabolickom...

Telomeráza

04.01.2023

Aby teloméry plnili svoju funkciu čo najdlhšie, viažu sa so špecifickými proteínmi - telomerázami, ktoré ich chránia pred degradačnými a reparačnými enzýmami. Telomeráza je zložitý komplex pozostávajúci z dlhej nekódujúcej štruktúrnej RNA spojenej s proteínom reverznej transkriptázy. Dĺžka telomér a množstvo telomerázy úzko súvisí s bunkovým cyklom...

Teloméry

29.12.2022

Teloméry sú vlastne biomarkery, ktoré určujú náš biologický vek. Tvoria koncové časti chromozómov a zaisťujú, aby DNA ( deoxyribonukleová kyselina ) pri delení ostala neporušená. Ide o kľúčové štruktúry chromozómu. Umožňujú správnu replikáciu chromozómu počas delenia buniek. Sú tvorené sériou až 2000 opakujúcich sa nukleotidov 5-TTAGGG-3...

Fraktál je geometrický objekt, ktorý je vo všetkých mierkach sám sebe podobný. Ak priblížime fraktálny objekt, bude vyzerať podobne ako pôvodný tvar. Táto vlastnosť sa nazýva sebapodobnosť. Príkladom sebapodobného objektu je napríklad Sierpenského trojuholník.

V súčasnosti veda a spoločnosť vo všeobecnosti čelia informačnému preťaženiu. Človek sa v tomto mori informácií začína topiť a pomaly stráca celkový obraz.
Ešte pred storočím lekár potreboval na správnu diagnózu vedomosti overené tisíckami rokov lekárskeho pozorovania a bohaté skúsenosti. Dnes sa k diagnóze dostáva na základe rýchlo sa...

CRISPR - Cas9

18.09.2022

Metóda CRISPR - Cas9 je technika z genetického inžinierstva použitá v molekulárnej biológii, ktorou je možné modifikovať genómy živých organizmov. Je založená na zjednodušenej verzii bakteriálneho CRISPR - Cas9 antivirového obranného systému. Dodaním nukleázy Cas9 spojenú so syntetickou vodiacou RNA (gRNA) do bunky, je možné genóm bunky štiepiť na...

Úspešná imunoterapia spolu s komplexným prístupom má viesť k eliminácii primárnych nádorov a metastáz, výraznému zlepšeniu kvality života pacienta a k čiastočnej alebo k úplnej remisii nádorového ochorenia. Cieľom imunoterapie je prinútiť imunitný systém pacienta rozpoznávať rakovinové bunky ako nebezpečenstvo. Vzhľadom na schopnosti rakovinových...

Mitochondrie sú bunkové organely, ktoré sa podieľajú na bunkovom dýchaní a na ďalších procesoch, ako je bunková diferenciácia, bunková smrť, kontrola bunkového cyklu a rastu. Väčšinou sú tyčinkovitého alebo vláknitého tvaru so schopnosťou samostatnej reprodukcie bez ohľadu na bunkové delenie. V priemerne sú dlhé 1-10 µm a široké 0,3-0,5 µm. Chýbajú...

G-EY6JVWTDEX