Entropia

04.11.2023

Entropia je termodynamická veličina charakterizujúca mieru neusporiadanosti energie termodynamického systému.

V teórii informácií je to miera neurčitosti informácie. Určuje množstvo nárastu nejasnosti na výstupe oproti vstupnej informácii obsiahnutej v správe. Meria dynamiku neporiadku v danom systéme atómov a molekúl. Zákon rastu entropie hovorí, že spontánny vývoj uzavretých systémov, ktoré sú ponechané samy na seba, smeruje k stále väčšiemu neporiadku na základe zákona zachovania energie.

Vesmír ako celok má zatiaľ akceptovateľný začiatok, menej známy koniec a medzi nimi sa pohybuje určitým smerom, ktorý je definovaný časom a priestorom. Pôvodne skoro nulová entropia vesmíru s časom a rozpínaním neustále rastie. To zdanlivo odporuje existencii života. Kladieme si otázku, ako môžu vznikať komplexné štruktúry, napríklad flóra a fauna v priestore, kde platí zákon narastajúcej entropie. Je to pravdepodobne vysvetlené tým, že poriadok v nich je vykúpený neporiadkom niečoho iného. Na to, aby mohli vznikať usporiadané štruktúry, musí ešte viac klesnúť usporiadanosť niečoho iného. Tu možno zohrávajú úlohu slnečné lúče. Kým na Zem dopadá energia vo forme fotónov, zo Zeme sála nízkoenergetické infračervené žiarenie. Naďalej ide o elektromagnetické vlnenie, ale mení sa usporiadanosť, čo súvisí s kľúčovým aspektom existencie a zákonmi termodynamiky. Chod vesmíru je poháňaný vyrovnávaním nerovnováhy a nárastom neusporiadanosti. Čím je vyššia entropia, tým je menšia potreba užitočnej energie schopnej konať nejakú prácu v uzavretom systéme.

Takže, keď sa zvýši množstvo neužitočnej energie, entropia sa zvyšuje.

V uzavretom systéme dochádza k zvyšovaniu entropie až kým nieje dosiahnutá rovnováha v energeticky najmenej náročnom stave. To platí v prípade života človeka ( starnutie, choroby, úrazy ... ) ako aj vo vývoji spoločnosti a v myslení ľudí. Aby sme dosiahli zmenu, musí byť do uzavretého systému dodaná energia ( alebo informácia vo forme energie ) zo zdroja mimo tohoto systému.