O nás

Asi každý lekár s dlhšou praxou sa stretol s prípadom, kedy na základe  klasickej medicíny nevie určiť diagnózu alebo nájsť                                        cestu, ktorá by pomohla ...


Máme klasické medicínske vzdelanie, atestácie z interného lekárstva, dlhoročnú prax internistov v univerzitnej nemocnici v Bratislave.

Okrem klasickej - západnej medicíny sa zaujímame aj o tzv. alternatívne smery zdravotnej starostlivosti, ktorá sa stáva  súčasťou na celkový pohľad fungovania ľudského organizmu.

Intenzívne sa venujeme aj tradičnej čínskej medicíne, hlavne akupunktúre a fytoterapii.

Ponúkame rôzne možnosti využitia metód alternatívnej diagnostiky a harmonizácie.

Hlavným predmetom našej činnosti sú rôzne metódy meraní pomocou biorezonancie a následnej harmonizácie organizmu.  V konzultáciach spájame výhody klasickej medicíny a takzvanej alternatívy. Využívame všetky možnosti ako vzdelanie a vedomosti využiť v pomoci naším klientom.

Vieme sa prispôsobiť potrebám klienta prístrojovo aj časovo   .

Absolvovali sme množstvo školení, kurzov, seminárov a stáži z oblasti biorezonacie ( Bicom, Imago Sensitiv, Metatron ), akupunktúry, HRV, skenar ... 

Naše postoje vychádzajú aj z bohatých skúseností práce s farmaceutickými spoločnosťami zaoberajúcimi sa vývojom, distribúciou a klinickým skúšaním liekov.

Neustále sa snažíme nachádzať nové informácie, osvojovať si nové vedomosti a implementovať ich do praxe.

Vážime si každého klienta, v konzultáciach rešpektujeme jeho individualitu a prioritu potrieb.


Odborný profil:

    MUDr. Viliam Kožík
  • Lekárska fakulta UK - všeobecné lekárstvo
  • Atestácia z interného lekárstva
  • Bicom Optima - množstvo rôznych  tématicky zameraných kurzov, seminárov a workshop-ov práce s biorezonančnými prístrojmi  
  • Bicom Body Check - niekoľko kurzov systematiky práce   
  • Imago Sensitiv - kurz  systematiky práce s prístrojom 
  • Metatron  -  kurz systematiky práce s prístrojom
  • HRV - variabilita srdcového rytmu
  • USG - sonografia brucha 

U nás sa netreba rozhodovať medzi klasickou - západnou medicínou , alebo tzv. alternatívou. Naše vedomosti z medicíny, biorezonancie a akupuntúry s použitím špičkovej technológie a individuálneho prístupu integrujeme do jedného celku.

Upozornenie:

Nemáme zmluvu so zdravotnými poisťovňami.

Nie sme zdravotnícke zariadenie

Kontakt:

Mail: kozik@modernabiorezonancia.sk

         mudr.kozik@gmail.com

Tel.: +421 949 656 332

G-EY6JVWTDEX