Zápal a depresie

01.12.2023

Podľa nových štúdií na myšiach, zápal znižuje hladinu serotonínu a schopnosť antidepresív ju zvýšiť. Zistenia vedcov z Imperial College London a University of South Carolina dokazujú, že zápal a sprievodné uvoľňovanie molekuly histamínu, ovplyvňuje hladinu serotonínu v mozgu. To by mohlo otvoriť nové cesty na liečbu depresie , ktorá je celosvetovo najčastejším problémom duševného zdravia. Zápal, ako všeobecný proces imunitnej odpovede, spúšťa uvoľňovanie histamínu v tele a zvyšuje prietok krvi v postihnutých oblastiach. Zatiaľ čo tieto účinky pomáhajú telu bojovať s infekciami, chronický ale aj akútny zápal sa čoraz viac spája s depresiou. Zápalová reakcia sprevádza nielen infekcie, ale môže byť spôsobená aj stresom , alergickými reakciami a radom chronických ochorení, ako je cukrovka , obezita , rakovina a neurodegeneratívne ochorenia. Vedúci autor Dr Parastoo Hashemi z oddelenia bioinžinierstva Imperial povedal, že zápal môže hrať obrovskú úlohu pri depresii a spôsobovať, že pacienti s depresiou a zápalom sú tí, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou nereagujú na antidepresíva. Serotonín je kľúčovým cieľom liekov proti depresii. Bežne predpisované selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) inhibujú reabsorpciu serotonínu v mozgu, čo serotinínu umožňuje dlhšie cirkulovať a tým zlepšovať náladu. Avšak, hoci SSRI prinášajú mnohým úľavu, rastúci počet jedincov je voči ich účinkom odolný. Jeden dôvod by mohol spočívať v špecifických interakciách medzi chemickými prenášačmi alebo neurotransmitermi vrátane serotonínu a histamínu.

S týmto vedomím sa vedci rozhodli preskúmať vzťah medzi histamínom, serotonínom a SSRI. Vytvorili mikroelektródy na meranie serotonínu a vložili ich do hipokampu mozgu živých myší, oblasti, o ktorej je známe, že reguluje náladu. Technika, známa ako rýchla skenovacia cyklická voltametria (FSCV), im umožnila merať hladiny serotonínu v mozgu v reálnom čase bez poškodenia mozgu, pretože sú biokompatibilné a široké len päť mikrometrov. Mikroelektródy merali účinok zápalu na hladiny serotonínu v mozgu. Po umiestnení mikroelektród vstrekli polovici myší lipopolysacharid (LPS), toxín spôsobujúci zápal, ktorý sa nachádza v niektorých baktériách, a druhej polovici myší fyziologický roztok ako kontrolu. Hladiny serotonínu v mozgu klesli v priebehu niekoľkých minút po injekcii LPS, zatiaľ čo u kontrolných myší zostali rovnaké. To dokazuje, ako rýchlo telo reaguje na zápalové reakcie, ktoré potom ovplyvňujú hladiny serotonínu v mozgu. LPS nie je schopný prejsť cez ochrannú hematoencefalickú bariéru, a preto tento pokles nemohol priamo spôsobiť. Pri ďalšom skúmaní zistili, že histamín v mozgu bol spustený zápalovou odpoveďou a priamo inhiboval uvoľňovanie serotonínu naviazaním sa na inhibičné receptory na serotonínových neurónoch. Aby tomu zabránili, podávali myšiam SSRI. Tie ale oveľa menej zvýšovali hladiny serotonínu v porovnaní s kontrolnou skupinou myší. Je to preto, že SSRI priamo zvýšili množstvo histamínu v mozgu, čím zrušili jeho účinok na zvýšenie serotonínu. Vedci potom spolu s SSRI podávali lieky na zníženie histamínu, aby čelili inhibičným účinkom histamínu a videli, že hladiny serotonínu sa opäť zvýšili na kontrolné úrovne. Zdá sa, že to potvrdzuje teóriu, že histamín priamo tlmí uvoľňovanie serotonínu v mozgu myši. Lieky znižujúce histamín spôsobujú celotelové zníženie histamínu a líšia sa od antihistaminík užívaných na alergie, ktoré blokujú účinky histamínu na neuróny. Tieto zistenia otvárajú nové cesty na skúmanie histamínu ako pôvodcu depresie, vrátane potenciálneho vývoja nových liekov, ktoré znižujú histamín v mozgu.

Pretože práca bola vykonaná na zvieratách, bude potrebný ďalší výskum aby sa zistilo, či sa tieto zistenia prenesú na ľudí. V súčasnosti však nie je možné použiť mikroelektródy na uskutočnenie podobných meraní v ľudskom mozgu, takže vedci teraz hľadajú iné spôsoby, ako získať snímku mozgu pohľadom na iné orgány, ktoré produkujú serotonín a histamín, ako napríklad črevo.

Bolesť, ktorá sprevádza zápal, môže tiež zmeniť hladiny neurotransmiterov. Predchádzajúci výskum však ukazuje, že v podobných modeloch tieto zmeny trvajú niekoľko minút, zatiaľ čo pokles serotonínu v tomto výskume trval oveľa dlhšie, čo vylučuje bolesť ako dôvod poklesu serotonínu. .

Doktor Hashemi dodal, že zápal je celotelovou reakciou, a tento proces je nesmierne zložitý. Depresia je podobne zložitá a použité chemikálie sú ovplyvnené nespočetnými genetickými aj environmentálnymi faktormi. Preto sa musíme pozrieť na zložitejšie modely správania pri depresii u myší aj ľudí, aby sme získali úplnejší obraz o úlohe histamínu a serotonínu v depresii.

https://www.imperial.ac.uk/news/228353/histamine-could-player-depression-according-study/