HRV - variabilita srdcového rytmu

V poslednom čase sa do popredia hodnotenia aktuálneho stavu organizmu dostáva aj systém merania variability srdcového rytmu tzv. HRV - (heart rate variability), kde merania využívajú poznatky z pulzovej diagnostiky z Indie a Číny. Táto diagnostika je náročná na prax a subjektívny faktor. Preto v spolupráci s odborníkmi z oblasti ajurvédy a tradičnej čínskej medicíny boli vyvinuté prístroje, ktoré využívajú množstvo poznatkov z danej diagnostiky a uplatňujú sa hlavne pri posudzovaní schopnosti adaptačných mechanizmov človeka reagovať na stresovú situáciu a momentálnu záťaž.
Zdravý organizmus má vyššiu variabilitu srdcovej frekvencie a tým sa dokáže rýchlejšie prispôsobiť na vonkajšie a vnútorné podnety. Stres, vek, nevhodný životný štýl a rôzne duševné a telesné poruchy znižujú variabilitu srdcovej frekvencie, čo poukazuje na zhoršenie výkonnosti a tým aj väčšej náchylnosti na poškodenie vnútorným alebo vonkajším podnetom. 

viac na www.vedapulse.com