HDACi

23.02.2024

Veľa vedeckých štúdií sa zaoberá syntézou a charakterizáciou inhibítorov históndeacetylázy (HDACi). Inhibítory HDAC (HDACis) sú látky, ktoré boli vyvinuté ako sľubné protirakovinové lieky. Jednou z nich je aj žlúčenina odvodená zo semisyntézy propolínu G izolovaného z taiwanského zeleného propolisu(TGP), nazývaná NBM-HD-1. Ukázalo sa, že je silným supresorom rastu nádorových buniek v ľudských bunkách rakoviny prsníka (MCF-7 a MDA-MB-231). Má vplyv aj na zvýšenie expresie tumor-supresorového génu p53, kde účinok závisí od dávky,čo je dokázané in vitro aj in vivo .

Propolis, prírodný živicový produkt, zbierajú z rôznych rastlinných zdrojov včely, ktoré ho používajú na utesnenie dier vo svojich plástoch. Je to jedna z celosvetovo najobľúbenejších funkčných potravín. Bolo izolovalovaných desať propolínov (propolín A–J) aktívnych zložiek z taiwanského zeleného propolisu (TGP). Ukázalo sa, že propolíny sú silné antioxidanty s protirakovinovými vlastnosťami. Propolín G bol izolovaný ako siedma zlúčenina z TGP a zistilo sa, že indukuje apoptotické účinky prostredníctvom aktivácie kaspáz v dvoch rôznych typoch bunkových línií rakoviny mozgu.

Ďalej bolo zistené, že propolín G má slabú vlastnosť HDACi. Z tohto dôvodu sa zaujem sústredil aj na vývoj účinnejšieho HDACi z propolínu G. Bolo syntetizovaných a testovaných niekoľko nových zlúčenín, kde bolo zistené, že NBM-HD-1 je veľmi aktívna zlúčenina, ktorá môže inhibovať rast rakovinových buniek vďaka svojmu potenciálu ako HDACi.

Na navrhnutie účinných protirakovinových liekov sa treba zamerať na inhibíciu HDAC triedy I, pretože sa nachádzajú v jadre, ovplyvňujú štruktúru terciárneho chromatínu a menia mnohé génové expresie zapojené do proliferácie, diferenciácie a apoptózy rakovinových buniek. HDAC sa podieľajú na rakovine nielen moduláciou histónov, ale aj nehistónových proteínov. Po prvé, modifikácie histónových proteínov sa podieľajú na epigenetike, ktorá môže viesť k rakovine. Po druhé, nehistónové proteíny ako je p53, a-tubulín, HIF-1 a a HSP90 sa tiež podieľajú na niekoľkých onkogénnych dráhach. Zistilo sa, že HDACi spôsobujú u pacientov málo vedľajších účinkov a majú vysoký potencial pre protirakovinové aktivity. Preto sú HDAC kategorizované ako cielené protirakovinové lieky.

Inhibítory histónovej deacetylázy (HDACi) boli prvou triedou epigenetických liekov, ktoré boli schválené na liečbu rakoviny. V súčasnosti sú štyri HDACi, vorinostat, belinostat, panobinostat a romidepsín schválené FDA na liečbu rakoviny a niekoľko ďalších sa testuje.

https://www.hindawi.com/journals/ecam/2012/781417/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=HDW_MRKT_GBL_SUB_ADWO_PAI_DYNA_JOUR_X_PJ_Sitelink_10authordiscount&gclid=Cj0KCQiA1NebBhDDARIsAANiDD1oDairPoIbErx62vYE2TC0isPmV4_Jx7DjRSukSpaE1tQEv-d4Ug8aAkz6EALw_wcB