Prečo prísť k nám

 1. Individualizované vyšetrenie a hamonizácia

 2. Spájame poradenstvo klasickej západnej a alternatívnej medicíny

 3. Všetko na jednom mieste

 4. Výrazná úspora času

 5. Rôzne prístrojové vybavenie

 6. Objektivizácia výsledkov meraní

 7. Možnosť kombinácie biorezonancie a akupunktúry

 8. TČM - Tradičná Čínska Medicína ( akupunktúra,  bankovanie, fyto )

 9. HRV - meranie variability srdcového rytmu

 10. Bonusové procedúry ( Elektrostimulácia, Bemer podložka, , oxygenoterapia, USG brucha, atď  )


 Základné výhody           biorezonancie sú:

 • Celostný prístup
 • Bezbolestná neinvazívna metóda
 • Bez vedľajších účinkov
 • Merania prebiehajú na jednom mieste bez nutnosti odosielať klienta na iné pracoviská
 • Individualizácia meraní a harmonizácie

Važení klienti, priatelia

Pomerne často zaznievajú otázky, aké sú skúsenosti s tzv. alternatívnymi smermi, či už v spôsobe diagnostiky alebo liečby.

Názory sú rôzne - od veľmi kladných až po striktne odmietavé.

Preto ponúkame možnosť vytvoriť si vlastný názor a nespoliehať sa na ohlasy v diskusných fórach alebo u tzv. vedeckých skeptikov.

Merania robíme nezávisle na viacerých prístrojoch a do záverov berieme nálezy, kde sa tieto nezávislé prístroje zhodujú.  

Z vlastnej praxe môžeme potvrdiť, že aj bez zadávania anamnézy dochádza k významnej zhode v dg, záveroch a aj v navrhovanom postupe harmonizácie.

Sme si vedomí toho, že biorezonancia nie je všeliek, ale je to významná a perspektívna metóda úľavy od značného množstva problémov a závislostí.

Ponúkame rôzne možnosti využitia týchto metód alternatívnej diagnostiky a harmonizácie. U nás sa netreba rozhodovať medzi klasickou - západnou medicínou , alebo tzv. alternatívou. Naše vedomosti z medicíny, biorezonancie a akupuntúry s použitím špičkovej technológie a individuálneho prístupu integrujeme do jedného celku.

Biorezonancia ani akupunktúra nenahrádza lekársku starostlivosť ale rozširuje možnosti starostlivosti o zdravie a kvalitu života.

G-EY6JVWTDEX