Čo je možné biorezonanciou ovplyvniť 

  Poruchy 

 • centrálnej nervovej sústavy a zmyslových orgánov
 • imunity
 • vegetatívneho-nervového systému
 • krvného obehu
 • dýchacích orgánov
 • žalúdočno-črevného traktu
 • kože a podkožných buniek
 • pohybového systému
 • močovo-pohlavných orgánov
 • zle sa hojace rany a jazvy
 • psychosomatika
 • stres
 • odvykanie fajčenia

 viac na: 

www. bicom-optima.sk 

scan s prierezom
scan s prierezom

Náš cieľ

Cieľom meraní je hľadať poruchy energetickej rovnováhy, ktoré sú príčinou klientových ťažkostí. Množstvo kompenzačných mechanizmov v tele človeka často spôsobuje, že ťažkosti sa prejavia na orgánovom systéme, ktorý je najslabší v danom reťazci, ale nemusí byť príčinou klientových problémov. Zámerom je zistiť, čo je skutočnou príčinou a jej následné riešenie.

Ľudské telo každý deň reaguje na množstvo škodlivín, ktoré ho nadmerne zaťažujú.

Napríklad:

 • Elektrosmog z vyžarovania mobilov, Wifi sieti a iných elektrických zdrojov
 • Pesticídy a iné škodliviny prenikajúce do potravín a vody
 • Chemikálie v domácnosti, v priemysle
 • Alergény spôsobujúce neprimerané obranné reakcie organizmu
 • Znečistené ovzdušie dopravou a priemyslom
 • Nezdravá strava
 • Organizmus zaťažuje aj každé ochorenie, poranenie a dlhodobý stres

Uvedené negatívne vplyvy časom narušujú normálne funkcie jednotlivých orgánov. Aby ľudský organizmus mal naďalej zabezpečené normálne fungovanie, využíva samoregulačné funkcie vo forme rôznych kompenzačných mechanizmov. Tie ale vyžadujú zvýšené množstvo energie a čo je horšie, časom sa táto obranná reakcia organizmu vyčerpáva. V tele sa začnú hromadiť škodlivé látky a vznikajú blokády, ktoré vedú k zhoršovaniu pocitu zdravia.

Biorezonancia ponúka možnosť, ako tento negatívny vývoj zastaviť a obnoviť normálne fungovanie procesov nutných na zachovanie zdravia.

G-EY6JVWTDEX