*štandardizovaná (systematika) harmonizácia na Bicom Optima II pozostáva z 5 sedení. Prebieha bez testovania a je zameraná na posilnenie detoxikačných schopností (obličky, pečeň, lymfa), geopatogénne zóny, alergény, bloky, žiarenie, záťaže organizmu, detox. Za každé sedenie je cena 45€. Cena pri platbe vopred za 5 sedení - 199€

Ceny sú stanovené pre meranie a harmonizáciu na danom prístroj za jedno sedenie. Udávaný čas sedenia je stanovený orientačne.

Celkový postup je prispôsobený individualite klienta. Na jeho požiadanie je možné pri každom sedení objektivizovať dynamiku nálezu a subjektívnych ťažkostí - pri Metatrone a Imagu je súčasťou opakovaného vyšetrenia.

Harmonizácia na prístroji Rayocomp by mala prebiehať v približne 5-6tich sedeniach 1x týždenne.

Súčasťou merania a harmonizácie na prístroji Metatron je aj modul pre tradičnú čínsku medicínu. Meranie na Metatrone má byť aspoň 2x do týždňa s celkovým počtom približne 10 sedení (v závislosti od zlepšenia zdravotného stavu ) .

Meranie a harmonizácia na prístroji Imago Sensitive v prípade BRT (poškodená štruktúra ) je odporúčané každý deň s dvomi 1-dňovými prestávkami s celkovým počtom 10x. V prípade FK - frekvenčnej kompenzácie môže byť aj jednorázovo alebo 2x do týždňa. V prípade kombinácie BRT a FK stačí 5x každý deň.

Harmonizácia na prístroji Bicom Optima II by mala prebiehať pri chronických ťažkostiach 1-2 x týždenne, pri akútnych stavoch aj obdeň.

Jeden cyklus na Bicom Optima II, resp. kombinovaných meraní by mal pozostávať približne z piatich sedení v závislosti od zlepšenia zdravotného stavu.

Úvodná konzultácia obsahuje základné anamnestické údaje ako sú napríklad terajšie ťažkosti, prekonané ochorenia, stručné predstavenie jednotlivých meraní a možnosti ich využitia pre konkrétneho klienta - je v základnej cene merania.

V prípade potreby na žiadosť klienta poskytujeme aj odbornú konzultáciu. Obsahuje analýzu zdravotnej dokumentácie, podrobné rozobratie anamnézy, dostupných laboratórnych nálezov, doterajšej liečby a návrh ďalšieho postupu. U stálych klientov je odborná konzultácia v cene meraní.

Na základe nálezu pri meraní vieme doplniť :

  • Odborné poradenstvo
  • USG brucha
  • Bemer podložka
  • Oxygenoliečba
  • Rehabilitácia magnet, ultrazvuk, skenar, fototerapia ( liečba svetlom )

G-EY6JVWTDEX