• Celostný prístup
  • Bezbolestná neinvazívna metóda
  • Bez vedľajších účinkov
  • Merania prebiehajú na jednom mieste bez nutnosti odosielať klienta na iné pracoviská
  • Individualizácia meraní