Vývoj a hlavné smery biorezonancie

Základné princípy sú podobné ako v prípade vychodoázijských metód harmonizácie napríklad akupunktúry, ajurvédy a pod. Je to spôsob ktorý preferuje koncept uceleného fungovania ľudského organizmu ( holistický prístup ), kde suma jednotlivých častí je menej ako celok. Kde porucha jednej štruktúty ovplyvňuje fungovanie ostaných častí a preto je nutné zohľadňovať všetky zúčastnené orgánové systémy podieľajúce sa na kompenzácii ( resp. dekompenzácii ) danej poruchy.

Najväčší pokrok v danej oblasti zaznamenáva nemecká, ruská a ukrajinská škola.

V Nemecku

 je niekoľko smerov, ktoré majú spoločný základ. Najďalej sa v danej problematike dostali Franz Morell s Erikom Raschem, Paul Schmidt a jeho žiaci, Fritz-Albert Popp a ďalší. Vychádzajú z reálnych meraní, kde každé tkanivo má určitú frekvenciu vyžarovania. Tá sa mení s aktuálnym stavom daného orgánu a tkaniva. Frekvencia vyžarovania má svoju dynamiku na základe ktorej sa dá posúdiť, či tkanivo alebo orgán má tendenciu k poškodeniu chorobným procesom, poprípade, či už došlo k prejavom patológie. Tak isto sa dá posúdiť, či proces postihuje tkanivo, orgán alebo celý organizmus. Z nemeckých prístrojov, ktoré pracujú odlišne ako ruské sa dá spomenúť napríklad BICOM OPTIMA II, RAYOCOMP ps 1000 a iné

https://www.youtube.com/watch?v=ZoJT_d4RMt0


V Rusku a Ukrajine

je viac škôl, ktoré definujú proces merania ako systém nelineárnej analýzy a všímajú si hlavne momentálnu reakciu organizmu na frekvenčné vzory uložené v prístroji a vyhodnocujú mieru ich zhody. Z prístrojov sa dá spomenúť hlavne METATRON  - originálny prístroj vyvinutý profesorom Nesterovom, ktorý ako jediný na snímanie používa trigersenzory zostrojené Nesterovom  , potom je to IMAGO SENSITIVE a iné.

https://www.youtube.com/watch?v=We8lvRw-l40

https://www.youtube.com/watch?v=-p-hmM2pZKw<br>

Hlavne prístroj Metatron bol a je často kopírovaný  málo funkčnými resp. nefunkčnými  prístrojmi.

V prípade biorezonančných prístrojov je možné na základe merania nastaviť individuálne parametre harmonizácie presne prispôsobené danému stavu organizmu a tým pôsobiť priamo na odstránenie príčin, nielen príznakov. 

Ak to nevidím, neznamená že to neexistuje