Postcovid možnosti

Časté následky prekonania covid infektu, ktoré by mohli byť biorezonanciou ovplyvniteľné sú:

  • Zvýšená únava
  • Pretrvávajúci kašeľ a dýchavičnosť
  • Pretrvávajúca strata chuti a čuchu
  • Neskoré príznaky prekonania infekcie - autoimunita - napríklad zápal srdcového svalu, kožné prejavy atď
  • Podľa niektorých zdrojov až u tretiny nakazených psychické ťažkosti


V rámci biorezonancie sa zameriavame na merania a harmonizáciu oslabených systémov. Postupujeme nasledovne:

1. podrobná anamnéza s definíciou najviac zaťažujúcich problémov

2. komplexne premeriame na viacerých prístrojoch všetky orgánové systémy

3. na základe nameraných hodnôt a ich zhode  pristupujeme k analýze výsledkov

4.  stanovíme plán postupu harmonizácie

5. oxygenoterapia + Bemer podložka


https://www.bicom-optima.cz/images/video/dartsch.mp4

https://www.bicom-optima.sk/texts/bioresonance-studies-eng.pdf

https://upload.biorezonance.org/images/bjstr.ms.id.005366-cz.pdf