Synolytika

14.11.2021

Synolytiká

(Dasatinib, Quercetin, Fisetin and Navitoclax)

Synolytiká je skupina prípravkov, ktoré pomáhajú organizmu zbavovať sa starých buniek.

V organizme s vekom postupne narastá počet starnúcich buniek, ktoré už neplnia plnohodnotne svoju funkciu a tým sa môžu podieľať na ochoreniach spojených so starnutím organizmu a ich chronicite. Naviac, mnohé z nich odmietajú podliehať tzv. apoptóze ( prirodzená smrť bunky ) tým, že si vyvinú vlastný mechanizmus prežitia. Synolytiká prechodne mechanizmus prežitia týchto buniek zablokujú a spôsobia ich prirodzenú deštrukciu.

Keďže takýmto bunkám trvá týždne kým sa dostanú do fázy kedy by mala nastať apoptóza, synolytiká je možné podávať intermitentne.

Na základe prvých klinických skúseností synolytiká otvárajú nové možnosti liečby chorôb spojených so starnutím organizmu.

Klinické skúšanie buď prebieha alebo je vo fáze schvaľovania a dotýka sa hlavne:

pľúcnych ochorení, COVID 19, neurodegeneratívnych ochorení, ,ochorenia kostí, oči, kostnej drene, obličiek, nádorových ochorení u detí.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32686219/