Silymarin

04.01.2022

Silymarin/silybin

Liečivé účinky silymarínu sú empiricky potvrdené viac ako 4 000 rokov. Hepatoprotektívna účinnosť silymarínu je dobre známa a doložená. Silymarín je extrakt zo semien pestreca mariánskeho (Silybum marianum). Obsahuje cca 70 - 80 % látok označovaných ako silymarínový komplex. V extrakte sú väčšinou majoritne zastúpené silybinín a isosilybinín. V súčasnosti sú využívané jeho antioxidačné, protizápalové, imunomodulačné a antifibrotické účinky hlavne ovplyvnením oxydačného stresu.

Úloha antioxydantov bola často preceňovaná, nakoľko antioxydačný efekt prebieha cez niekoľko ciest a nie každý antioxidant dokáže zneškodniť ľubovoľný voľný radikál. V súčasnosti vzhľadom na komplexnosť učinku sa má podávať zmes antioxidantov.

Dôležitý je aj protirakovinový účinok silymarínu, hlavne spolu s chemoterapiou .

Karcinogény v organizme podliehajú metabolickej aktivite a menia sa na karcinogénne účinné molekuly. Aktivačný proces väčšinou prebieha cez enzymatickú aktiváciu pomocou endogénnych oxidatívnych systémov, predovšetkým CYP 450. Cytochróm P 450 je jedným z katalyticky najrôznorodejších systémov v živých organizmoch. Klinický význam je významný, až 98 % všetkých xenobiotických látok sa metabolizuje cez tento systém. Silymarín je schopný tlmiť aktivitu niektorých jeho izomérov.

Všeobecne môžeme antikancerogénne vlastnosti silymarínu zhrnúť nasledovne: moduluje bunkový cyklus, oxidačný stres, mitogenézu, regulátory bunkového cyklu, indukuje apoptózu rakovinových buniek, potláča angiogenézu a vykazuje antimetastatickú aktivitu.

V predklinických a klinických štúdiách u onkologických pacientov ukazoval silymarín najlepšie výsledky pri rakovine prostaty, močového mechúra, pľúc, hepatocelulárneho karcinómu, karcinómu krčka maternice a kolorektálneho karcinómu.

Okrem toho sa pomerne významne uplatňuje pri podávaní chemoterapeutickej liečby znižovaním jej toxicity, pretože jedným z cieľových orgánov poškodenia pri chemoterapii je pečeň a silymarín tu zohráva významnú rolu pri eliminácii cytotoxického vplyvu chemoterapie na zdravé bunky. Naviac zvyšuje účinnosť chemoterapie zníženým uvoľňovaním z rakovinových buniek. Až 7 % pacientov s chemoterapiou užíva preparáty so silymarínom.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2612997/

https://cancerres.aacrjournals.org/content/65/10/4448/