Polyfenoly

14.02.2022

Polyfenoly sú široká skupina cca 8000 látok, od malých molekúl fenolovej kyseliny až po veľké polyméry ako sú taníny.

Mnohé epidemiologické štúdie sa zaoberajú možnosťou, že príjem polyfenolov v potravinách a ich doplnkov znižuje incidenciu niektorých civilizačných chorôb, ktoré sú často spojené s nadmernou produkciou kyslíkatých molekúl. Polyfenoly sú hojne zastúpené hlavne v ovocí, zelenine, cereáliach, čokoláde, čaji, káve a dokonca vo víne. Podľa chemickej štruktúry ich delíme hlavne na fenolové kyseliny, stilbeny, flavonoidy, lignany a curkuminoidy. Okrem dobre známej antioxydačnej aktivity sa čím ďalej častejšie popisuje aj ich schopnosť zasahovať do signálnych ciest vo vnútri bunky. Predpokladá sa, že sú schopné ovplyvňovať génovú expresiu dvomi cestami. Prvou je vplyv na transkripčné faktory a druhou je schopnosť epigeneticky modulovať mikro RNA. Z flavonoidov sa výskum venuje hlavne quercetinu a epigallokatechigallatu ( ECGC ), zo stilbenov je to resveratrol, a kurkuminoidov je to kurkumin.

Zatiaľ najlepšie prekúmaným prvkom zo skupiny polyfenolov je kurkumin, kde sú aj štúdie na ľuďoch a je dokázaný efekt na mikroRNA. Pri ostatných látkach z daných skupín sa štúdie robili hlavne na tkanivových kultúrach a zvieratách. Čo sa týka štúdií na ľuďoch sú výsledky nejasné vzhľadom na šírku chemickej štruktúry, biologickú dostupnosť v mieste účinku a rýchlu metabolickú degradáciu. Dôležité sú aj podmienky skladovania a spracovania. Ak si zoberieme napríklad cibuľu, obsah quercetinu sa zníži o cca 75% varením, 65% s mikrovlnke a cca 30% smažením.

Z toho dôvodu sa hľadajú vhodné formy doplnkov a ich kombinácií na zlepšenie jednak biologickej dostupnosti a zníženia metabolickej degradácie, či už v samotnom čreve ( mikrobiota ) alebo v organizme enzýmami.