Metformin

07.11.2021

Onko:

Metformin je liek na cukrovku II. typu, to znamená cukrovky, kde nie je potrebné podávanie inzulínu. Aktivuje enzým adenozínmonofosfát (AMP) - proteínovu kinázu, ktorý je kľúčovým regulátorom glukózového( metabolizmus cukrov ) a lipidového ( tukového ) metabolizmu bunky a je zodpovedný za citlivosť buniek  na inzulín tak, že ovplyvňuje inzulínovu signálnu cestu. Metformin takto zvyšuje citlivosť buniek na inzulín.

Účinkuje hlavne na úrovni pečene, kde inhibuje oxidatívnu fosforyláciu, čo vedie k supresii glukoneogenézy a spôsobuje pokles koncentrácie glukózy v krvi.

Spolu so základnou liečbou priaznivo ovplyvňuje liečbu karcinómu prsníka a hrubého čreva.

COVID 19:

Vedci z univerzity v Minesote analyzovali približne 6000 pacientov ( z toho  3300 boli ženy ) s Diabetom typ II alebo s obezitozu ktorí boli hospitalizovaní pre COVID 19 a brali aspoň 90 dní pred hospitalizáciou Metformin. Všimli si fakt, že u žien sa pravdepodobnosť úmrtia oproti skupine, ktorá nebrala Metformin znížíla o približne 24%. Zaujímavé je, že u mužov sa takáto korelácia pri liečbe Metforminom neukázala.

https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS2666-7568(20)30033-7/fulltext