Koriolus

05.03.2022

Coriolus versicolor je huba používaná v tradičnej čínskej medicíne hlavne pre imunostimulačný efekt a v poslednom čase aj pre protirakovinový účinok. Polysacharid-K (PSK), produkt získavaný z koriolusu, je v Japonsku využívaný v liečbe rakoviny. Ďalšie extrakty ako polysacharid-peptid (PSP) a VPS sa využívajú ako potravinové doplnky.

PSK zlepšuje dĺžku prežitia pacientov s rakovinou žalúdka, hrubého čreva a zlepšenie bolo pozorované aj u pacientov s rakovinou pažeráka. Niektoré závery zo štúdií s polysacharid - peptidom ( PSP ) naznačujú zlepšenie aj pri nemalobunkovom karcinóme pľúc spolu s chemoterapiou. V prípade PSP je tiež odreportovaný účinok ako prebiotikum s vplyvom na zloženie črevnej mikrobioty. Štúdie s jednotlivými extraktmi koriolusu a ich kombináciami naznačujú, že môžu mať aj imunomodulačný efekt. Pri rakovine prsníkov, pečene alebo leukémii sú dáta zatiaľ nejednoznačné.

Extrakty koriolusu sú vo všeobecnosti dobre tolerované a boli reportované len ľahké vedľajšie účinky. Vzhľadom na fakt, že veľa OTC produktov nie je štandardizovaných, je ťažké porovnávať účinnosť medzi jednotlivými produktami a tak isto ešte nie je jasné, či jednotlivé extrakty koriolusu majú podobné účinky.

V štúdiach vykonaných in vitro je dokázané, že extrakty koriolusu PSP a PSK indukujú apoptózu leukemických buniek. Koriolus inhibuje aj rast buniek pri invazívnej rakovine prsníka. Antiproliferatívny efekt je spojený s potlačením urokinase plasminogen aktivátora. Je to systém, ktorý je spojený s metastázovaním, angiogenézou a invadovaním Ca.

U pacientov s nemalobunkovým Ca pľúc PSP zvyšoval hladinu leukocytov a v sére boli zvýšené hladiny IgG a IgM. U zdravých dobrovoľníkov a pacientov s Ca prsníka kombinácia koriolusu a šalvie zvyšovala počet CD4+, zvyšovala pomer CD4+/CD8+, zvyšovala absolútny počet B lymfocytov.

PSK zvyšovala expresiu génov pre TNF-alfa a IL8 u zdravých dobrovoľníkov aj u pacientov a Ca žalúdka.

https://www.mskcc.org/cancer-care/integrative-medicine/herbs/coriolus-versicolor#msk_professional