Deltakron

29.03.2022

'Deltacron' - spike protein z omicronu a telo z delty

Napriek údajne zlepšujúcej sa situácii s Covidom si všímam, že v mojom okolí dramaticky stúpol počet chorých. Z príznakov prevažne chýba strata čuchu a chuti. Pomerne výrazne sú zastúpené bolesti hrdla, teplota, kašel, zvracanie, pocit na zvracanie, hnačka, bolesti hlavy, plný nos, tlak a bolesť v ušiach. Inkubačná doba je od 2-och do 10 dní. Priebeh podobný u očkovaných aj neočkovaných vrátane ťažších stavov. Trvanie s príznakmi približne 2-3 týždne. Starší očkovaní relatívne ľahší priebeh.

To čo vedci pokladali za nepravdepodobné sa stalo skutočnosťou. Už v januári existovali informácie o kombinácii delty a omikronu, ale uvedené experti dávali do súvisu s laboratórnou chybou.

Je tu marec a všetko je ináč. Deltakron je najnovší variant Covidu. Ako už vyplýva z názvu jedná sa o kombináciu Omikronu a Delty. Z určitého pohľadu sa dá povedať, že vírus sa snaží optimalizovať kombinácie, aby zlepšil vlastnosti ako napríklad infekčnosť a dokázal unikať imunitnej odpovedi.

V tomto prípade sa z omikronu vzal spike protein, ktorý vírusu umožňuje unikať pred protilátkami a delta variant poskytol telo. Tento proces sa nazýva rekombinácia a je vlastný aj vírusom napríklad chrípky.

Uvažuje sa, že osoba nakazená Omikronom sa súčasne nakazí aj Deltou. Tým pádom je umožnený kontakt v tele oboch týchto foriem a môže dôjsť k rekombinácii.

https://text.npr.org/1088236568