Chráni vakcína proti prenosu COVID-u ?

12.12.2021

Neviem prečo sa niekto snaží ľudí rozdeliť na očkovaných a neočkovaných. COVID roznášajú rovnako.

Vo svete na COVID-19 je schválených 28 vakcín. Minimálne jedna vakcína je schválená v 194 štátoch. 8 vakcín je schválených WHO.

V klinickom skúšaní vo fáze III je 61 vakcín vo fáze II 56 a vo fáze I 42.

Pôvodne sa predpokladalo, že vysoká zaočkovanosť pomôže potlačiť šírenie COVID 19 a navodí kolektívnu imunitu. Posledné dáta ale dokazujú, že ochorenie sa v pohode šíri aj medzi zaočkovanými a preto vyhlásenia, že COVID je pandémia nezaočkovaných sa javí ako nepravda.

V UK sa šírenie v domácom prostredí medzi nezaočkovanými a očkovanými sa takmer zhoduje.

V Nemecku sa podiel plne zaočkovaných symptomatických ( chorých ) zvýšil z Júlových 16,9% na Októbrových 59% u ľudí nad 60 rokov. 

Vaccination rates and proportions of fully vaccinated people among symptomatic COVID-19 cases (≥ 60 years) in Germany between 21. July and 27. October 2021 based on the weekly reports from the Robert Koch-Institute

Podobná situácia je aj v UK, kde v týždňoch 39 až 42 evidovali 100 160 prípadov ochorení nad 60 rokov. Z toho 89 821 (89,7%) bolo plne vakcinovaných.

Týždeň pred 19.11.21 v UK bol pomer vakcinovaných vyšší ako nevakcinovaných na 100 000 obyvateľov pre všetky vekové skupiny nad 30 rokov.

Z Izraela je reportovaný prípad, kedy plne vakcinovaný pacient nakazil 16 zo 151 zdravotníckych pracovníkov, 23 z 97 pacientov a 2 členov domácnosti. U 14 pacientov mal potom COVID 19 ťažký alebo dokonca smrteľný priebeh. Vakcinovanosť bola 96,2 %.

CDC ( US Centres for Disease Control and Prevention ) indentifikovalo 4 z top 5 krajín s najväčším percentom zaočkovanosti ( 99,9%- 84,3% ) ako krajiny s vysokým rizikom prenosu infekcie.

Z toho dôvodu vyhlasovanie, že vakcína je sloboda od autorít hlavne v tv je NEZODPOVEDNÉ a ignorovať vakcinovaných ako zdroj infekcie nezodpovedá súčasnej realite.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666776221002581?via%3Dihub

https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext?s=08&fbclid=IwAR0tcMXIV8P99VE_VycM4XJiFJILJqevpXftWhjDd9xQM3SkTafl_M_Vz8Q#%20

https://covid19.trackvaccines.org/vaccines/