Bromelain a curcumin

22.12.2021

Kurkumin a bromelain môžu zohrávať pozitívnu úlohu v prevencii ťažkého priebehu COVID 19.

Liečba COVID 19 hlavne ťažkých stavov je stále problematická. Poškodenie organizmu sa deje hlavne cestou aktivácie zápalu, koagulácie ( zrážanie krvi ) a bradykinínovej kaskády.

Bromelain je proteolytický enzým nachádzajúci sa hlavne v ananáse. Používa sa hlavne pre protizápalový a liečebný efekt napríklad pri zápale kĺbov, poraneniach. Má tak isto na dávke závislý protikoagulačný a antiagregačný efekt.

V klinických štúdiách bol sledovaný pozitívny efekt pri ischemických stavoch ( poškodenie tkaniva pre nedostatok kyslíka ), vysokom krvnom tlaku, zápalových ochoreniach čriev, bakteriálnych a plesňových ochoreniach. Niektoré štúdie potvrdzujú aj ovplyvnenie väzby COVID 19 na ACE2 receptory.

Kurkumín pochádza z rastliny kurkumy dlhej pochádzajúcej z Ázie, ktorú radíme medzi rastliny zázvorovité. V štúdiách in vitro sa zistil efekt proti množeniu vírusu a jeho prenikaniu do bunky.

Ak kombinujeme bromelain a kurkumín výrazne sa zlepší absorpcia kurkumínu a významne sa zvyšuje predpoklad synergického efektu. Vzhľadom na svoje vlastnosti môžu mať významný imunomodulačný efekt v prevencii ťažkých stavov COVID 19.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7661945/

https://www.peertechzpublications.com/articles/AAA-5-111.php

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589936820300463