Abskopálny efekt

28.11.2021

Tu si spomínam na jedného dermatológa, ktorý mal pacienta s bradavicami. Pacient mu povedal ak trafíte pri odstraňovaní tú zdrojovú bradavicu ostatné zmiznú samé. Dermatológ jednu odstránil a za nejaký čas zmizli aj ostatné ...

Abskopálny efekt je teória, ktorá popisuje, prečo niekedy použitie lokálnej liečby na jednu oblasť metastatického karcinómu (napríklad ožarovanie) môže mať za následok zmenšenie karcinómu alebo vymiznutie vzdialených a neožiarených metastáz. Uvedený efekt je popisovaný častejšie v kombinácii ožarovania a liekov zvyšujúcich citlivosť nádoru na imunitnú odpoveď, čo sú napríklad monoklonálne protilátky. Základný mechanizmus tohto javu je stále nejasný, predpokladá sa však, že lokalizovaná liečba môže pripraviť imunitný systém na útok na rakovinové bunky aj vo vzdialenej neošetrenej oblasti.

Imunológia má pri výskume rakoviny pomerne dlhú históriu. V roku 1896 Coley publikoval niekoľko prípadových štúdií pacientov s rakovinou, kde do tumorózneho ložiska aplikoval bakteriálne toxíny, čo viedlo k remisii ochorenia a potlačeniu aj vzdialených metastáz, ktoré neboli liečené. Nakoľko ale uvedený efekt nebol dostatočne vysvetlený, pomaly upadal do zabudnutia. Po viac ako 50 rokoch nasledovali ďalšie pokusy na myšiach. Študoval sa prenos lymfocytov ( bielych krviniek ) myší s rakovinou na tkanivové kultúry, kde dokázali potlačiť rast rakovinových buniek. Fakt, že aj bunky veľkých nádorov boli na tkanivových kultúrach rozpoznané ako cudzie a napadnuté bielymi krvinkami sa nazýval Hellstromov paradox. Hovorí o tom, že bunky boli rozpoznané na tkanivových kultúrach, ale nie v živom organizme. To viedlo k názoru, že v živom organizme sa rakovinové bunky zmenou svojho prostredia chránia proti imunitnej odpovedi organizmu. Nasledovali pokusy ako prekonať danú bariéru a umožniť imunitnú odpoveď.

Aby bolo možné prekonať túto bariéru, bolo nutné nielen zmeniť Tu ( rakovinové ) prostredie, ale aj mať možnosť označiť Tu bunky ako cudzorodé. Vzhľadom na rozmanitosť Tu buniek bolo potrebné zistiť, ktoré imunosupresívne faktory ( potláčajúce imunitnú odpoveď ) sú kľúčové a ako je možné znížiť ich aktivitu.

Tu je dôležité spomenúť funkciu tzv. kontrolných bodov. Ich kľúčovou úlohou je udržiavanie normálnej imunitnej odpovede. Najvýznamnejšími kontrolnými bodmi sú antigén CTLA-4 a receptor PD-1, ktoré rôznymi mechanizmami znižujú aktiváciu, proliferáciu a funkciu T lymfocytov. Monoklonálne protilátky proti molekulám kontrolných bodov CTLA-4 a PD-1/ PD-L1 blokujú tieto inhibičné dráhy, a tak zvyšujú citlivosť tumoru na imunitnú deštrukciu.. Monoklonálne protilátky sú dnes využívané aj v liečbe COVID 19 a iných ochorení. V onkologickej liečbe sa používajú pri rozvinutých štádiách Tu ochorení. Žiaľ ani toto ako sa zdá, nie je definitívne riešenie.

A tu sa vraciam k názvu článku. Je množstvo prípadov, kde ani táto liečba nie je dostatočne účinná. Preto sa uvažuje nad niektorými kombináciami liečby. Boli publikované prípady, kde monoklonálne protilátky nezaberali a preto bola aplikovaná následne aj rádioterapia na Tu ložisko. Okrem toho, že došlo k zlepšeniu stavu, sú popisované aj prípady, kde došlo k úplnému vymiznutiu ostatných metastáz aj keď neboli ožarované. Daný efekt je pripisovaný faktu, že deštrukciou rakovinových buniek rádioterapiou došlo k uvoľneniu látok, ktoré imunitnému systému posilneného monoklonálnym protilátkami pomohli rozpoznať rakovinové bunky a spôsobiť ich zánik.

Ročne je publikovaných približne 10 prípadov, kedy dôjde k úplnému vyliečeniu pacienta. Naposledy je popisovaný prípad pacienta s melanómom z Čiech, kde došlo k vymiznutiu Tu ložísk po chirurgickom zákroku spojeného s kryoterapiou tekutým dusíkom, ktorý nasledoval po neúspešnej liečbe monoklonálnymi protilátkami.

Dokonca bol navrhnutý matematický model ( Poleszczuk a Enderling ) ktorý predpovedá sprostredkovanú reakciu na rôznych miestach nádoru po aplikikácii ožarovania a imunoterapie ( monoklonálne protilátky ).

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/abscopal-effect

The Optimal Radiation Dose to Induce Robust Systemic Anti-Tumor Immunity - PubMed (nih.gov)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31383402/