Covid

Na tejto stránke sa snažíme stručne priblížiť ako toto vírusové ochorenie prebieha a ako by biorezonancia mohla pomôcť v prípade postcovid - ťažkostí, ktoré v značnej miere zaťažujú ľudí, ktrorí prekonali ochorenie bez ohľadu na priebeh ochorenia.


Prejavy ochorenia

 • Teplota alebo zimnica ( triaška )
 • Kašeľ
 • Sťažené dýchanie, pocit nedostatku vzduchu ( kyslíka )
 • Únava
 • Bolesti svalov, kĺbov, celého tela
 • Bolesti hlavy
 • Strata chuti a čuchu
 • Bolesti hrdla
 • Pocit plného nosa a výtok z nosa
 • Nevoľnosť a zvracanie
 • Hnačka
 • Zmätenosť
 • Kožné prejavy ( začervenanie, vyrážka, drobné poškodenia končekov prstov rúk alebo nôh )

Počet dní od nákazy k možnému prejaveniu príznakov ochorenia - Inkubačná doba:

Inkubačná doba pre COVID-19 je 14 dní, median je 4-5 dní od expozície po prejavenie príznakov. Udáva sa že u 97.5% ľudí s COVID-19 sa príznaky ochorenia prejavia v priebehu 11,5 dňa.

Testy:

reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR)

Antigenové testy

Liečba:

https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-22-03-2021-standardne-postupy

Ambulantne ( doma ):

Ivermektín: nie je dostatok dát • NIH- neodporúča ani pre ani proti použitiu ivermektínu. • FLCCC odporúčajú podávať liečbu ivermektínom po dobu 5 dní v dávke 0.2 mg/kg 1xD

Ivermektin - 0,2 mg/kg 

 • 1. V profylaxii vo vysokom riziku nákazy Covidom sa podáva dávka 0,2 mg/kg. Po podaní prvej dávky sa tá istá dávka zopakuje na tretí deň. Potom stačí túto dávku opakovať 1x za 14 dní. Takto podávaný ivermektín vytvorí účinnú hladinu lieku. Niekotré zdroje uvádzajú prvý deň 0,3 mg/kg, za 72 hod opakovať a potom stačí opakovať 1xmesačne
  2. Postexpozičná profylaxia - ak sme sa stretli s niekým, kto je pozitívny stačí užiť tú istú liečbu ako je uvedená v nasledujúcom bode. 
  3. Vo včasnej ambulantnej liečbe sa dávka 0,2 mg podáva prvý a tretí deň. To je celá liečba ak je pacient doma a lieči sa ambulantne.
 • https://www.jpost.com/health-science/israeli-scientist-says-covid-19-could-be-treated-for-under-1day-675612<br>

Imunor -   4 x 10 mg podáva sa 1x týždenne jedna nariedená liekovka 30 min. pred jedlom ( prevažne pred raňajkami ) v prípade akútnych stavov je možné podávanie prvý týždeň obdeň ( 3 dávky ) potom pokračovať v týždňovom intervale.

Groprinosin alebo Isoprinosin 3-4g/deň ( 3 - 4 x 2 tbl á 500 mg )

Silimarin - 140 mg denne ( prebiehajúce štúdie )

Quercetin - NLRP3 inflammasome inhibitor dávka 2x500mg

Allopurinol, Acylpyrin 100 mg - (antiagregačný efekt, v dávkach nad 500mg prevažuje protizápalový a analgetický účinok ) Kolchicin, Lyzin, C vit., Melatonin, Zinok, D3

https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Alliance-I-MASKplus-Protocol-ENGLISH.pdf<br>

V prípade bakteriálnej komplikácie - širokospektrálne ATB

Priebeh:

Udáva sa ( počty z Číny ), že 81% pacientov s príznakmi má ľahký až stredne závažný priebeh ochorenia, 14% má ťažký priebeh, a 5 % ( zlyhanie dýchania, multiorgánové poškodenie )

U detí až 94% má buď asymptomatický alebo ľahký priebeh ochorenia.

Na základe dát z Číny čas od prejavenia príznakov ochorenia po prejavy sťaženého dýchania je 5-8 dní a 8-12 dní po prejavy akútneho respiračného zlyhania ( ARDS )

Úmrtnosť medzi ľuďmi nad 80 rokov bola 14,8%, 70-79 bola 8%, 60-69 bola 3,9%, 50-59 bola 1,3%, 40-49 bola 0,4% a pod 40 rokov 0,2%

Na úrtnosť vplyvajú aj pridružené ochorenia, hlavne srdcovocievne, cukrovka, chronické ochorenia dýchacieho systému, onkológia, obezita atď.

Prevencia ( očkovanie ):

V podstate máme k dispozícii dva základné druhy vakcín

Spike protein je časť vírusu ktorou sa viaže na bunky hostiteľa. Po vytvorení protilátok proti nemu je znemožnené naviazanie vírusu na zdravé bunky a tým je znemožnené ich poškodenie a pomnoženie vírusu.

V poslednom čase sa objavujú presnejšie informácie aj o nežiadúcich účinkoch vakcinácie. Okrem bežných ako zvýšená teplota, bolestivosť v miste vpichu, slabosť a podobne, sa stále viac diskutuje aj o trombóze a embolizácii ( uzavretie cievy krvnou zrazeninou ), krvácivých stavoch, zápale srdcového svalu - myokarditída, neurologických príznakoch atď.

Uvedené je spôsobené práve spike proteinom, ktorý sa z miesta vpichu očkovacej látky dostáva aj do ostatných častí tela, kde môže vyvolať zápalovú reakciu.

Aj keď závažné nežiadúce účinky sa vyskytujú vzhľadom na počet očkovaných v malej miere, je nutné dané brať do úvahy hlavne u rizikovcýh skupín a preto je vhodné sa pred očkovaním poradiť s ošetrujúcim lekárom.

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/work-groups-vast/report-2021-05-17.html

https://www.lifesitenews.com/images/pdfs/Pfizer-bio-distribution-confidential-document-translated-to-english.pdf

https://www.researchsquare.com/article/rs-558954/v1


Posilňovanie imunity, zdravý životný štýl - strava, pohyb, relaxácia, atď.  v dnešnej dobe plnej zhonu a negatívnych správ nie je jednoduché aplikovať v bežnom živote. 

Postcovid:

V poslednej dobe je často diskutovaný problém objavujúcich sa ťažkostí po prekonaní ochorenia ako napríklad:

 • Zvýšená únava
 • Pretrvávajúci kašeľ a dýchavičnosť
 • Pretrvávajúca strata chuti a čuchu
 • Neskoré príznaky prekonania infekcie - autoimunita - napríklad zápal srdcového svalu, kožné prejavy
 • Krvné zrazeniny - spôsobujú upchatie drobných ciev a následné poškodenie postihnutej oblasti s rôznymi prejavmi súvisiacimi s lokalizáciou
 • Podľa niektorých zdrojov až u tretiny nakazených psychické ťažkosti

Delta variant:

Pôvodne označovaný ako indický variant aktuálne predstavuje v súčasnosti približne 90 % všetkých prípadov.

Variant delta sa správa inak než pôvodný vírus a príznakmi je podobný bežnému prechladnutiu, chrípke alebo sezónnej alergii.

Strata chuti a čuchu už nebýva tak častým prejavom, vyskytnúť sa môžu hnačky,zimnica, bolesť svalov, hlavy a strata chuti do jedla. Deltou sa často infikujú mladšie osoby a majú miernejší priebeh.

Delta variant je infekčnejší ako pôvodný alfa variant a príznaky sa prejavujú v priemere skôr ako pri pôvodnom alfa variante.

Čo sa týka diagnostiky a liečby postup je taký istý ako pri pôvodnom alfa variante.

Ako by biorezonancia mohla pomôcť?

V akútnom štádiu ochorenia preferujeme medikamentóznu liečbu zameranú na zvládnutie zápalu tak ako je popisované vyššie.

V postcodivej fáze sa na základe meraní sústredíme hlavne na harmonizáciu oslabených oblastí organizmu.