Ivermectin

21.11.2021

Od roku 1987 bolo odliečených ivermektinom viac ako 3,7 miliardy pacientov pre parazitické ochorenia. Bol odskúšaný na deťoch, tehotných aj dojčiacich ženách.

Ohľadne jeho použitia pri COVIDe je odreportovaný aj výskum in vitro o jeho účinku proti SARS-CoV-2, kde štúdia popisuje, že už nízke dávky ivermektinu vyvolajú až 93% redukciu vírusovej RNA z uvolnených virionov a až viac ako 99% redukciu neuvolnených virionov po 24 hodinách. Zaujímavý je aj fakt, že po 48 hodinách sa redukcia vírusovej RNA zvýšila až 5000 násobne.

Na základe zistení počas štúdie bola vyslovená hypotéza, že ivermektin sa viaže na spike protein čím ho oslabuje a že molekuly ivermektinu sú schopné aj poškodiť obal vírusu a tým spôsobiť jeho zánik.

Ivermektin má dva izoméry a to B1A (>80%) a B1B (<20%)

Už skoršie štúdie preukázali, že dôležitú úlohu pri vzniku ochorenia hrá u ľudí ACE2 receptor a TMPRSS2( transmembrane serine protease 2) protein . Z toho dôvodu vedci skúmali aj vplyv molekuly ivermektinu na tieto dva ciele. Väzba izomeru B1A je pomerne slabá, ale väzba izomeru B1B sa javí ako silná na ACE2 a tak isto sa viaže aj na TMPRSS2.

Zhrnutím dát zo štúdie interakcie ivermektinu s vírusovými proteínmi sa dá poukázať na fakt, že ivermektin potlačuje funkciu spike proteinu a proteázy, naviac ovplyvňuje ACE2 a TMPRSS2 a tým oslabuje vplyv SARS -CoV-2 a z dvoch izomerov ivermektinu je účinnejší B1B.

Samozrejme bude treba urobiť ďalšie štúdie, kde bude potvrdená účinnosť aj u ľudí. V súčasnosti sa schvaľujú lieky ktoré podobne blokujú účinok enzýmu potrebného na množenie vírusu a údajne majú lepšiu dostupnosťou v pľúcnom tkanive.

Treba si uvedomiť, že najlepší efekt podobných liekov bude hlavne v prvých fázach ochorenia, kedy ešte nie je oslabený imunitný systém spôsobený vírusom.

Go to:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7996102/