Glutation

06.06.2022

Jedná sa o jednu z najdôležitejších molekúl v tele pre udržanie celkového zdravia. Existuje súvislosť medzi vyčerpanými zásobami tohto antioxidantu a zvyšujúcou sa pravdepodobnosťou chronického ochorenia. Zlé stravovacie návyky, starnutie a účinok ťažkých kovov znižujú dostupnosť glutatiónu. Škodiaci efekt ťažkých kovov je spôsobený znižovaním hladiny glutatiónu vo vnútri bunky, čím sa znefunkčňujú antioxidačné enzýmy. Príčinou nízkej hladiny glutatiónu môže byť aj fajčenie, stres, lieky, nevhodné stravovacie návyky (obzvlášť vysoký obsah cukrov), alkohol a toxíny obsiahnuté v predmetoch dennej spotreby (konvenčná kozmetika, prostriedky na upratovanie atď.) alebo v prostredí. S rastúcim vekom schopnosť organizmu produkovať glutatión klesá. Optimálna hodnota denného príjmu glutatiónu je 250 mg.

Zložením ide o malý peptid s molekulou s tromi aminokyselinami: kyselinu glutámovú, cysteín a glycín. V bunke sa bežne vyskytuje v redukovanej podobe s voľnou tiolovou skupinou. Glutatión je produkovaný každou bunkou v našom tele, najviac v pečeni. Medzi jeho hlavné funkcie patrí odvádzanie škodlivých toxínov z tela. Glutatión chráni mitochondrie pred baktériami, vírusmi a toxínmi. Predpokladá sa, že existuje priama súvislosť medzi nedostatočnými zásobami glutatiónu a vzrastajúcou pravdepodobnosťou vzniku rôznych chronických ochorení. Glutation je dôležitý aj pri syntéze a oprave nukleových kyselín, syntéze bielkovín, odstraňovaní toxínov z tela, aktivácií enzýmov, udržaní acidobázickej rovnováhy, ochrany pred oxidačným stresom. Pôsobí ako neuromodulátor a neurotransmiter a významne ovplyvňuje aj stav imunitného systému.

Parkinsonova choroba poškodzuje časti mozgu, ktoré produkujú dopamín. Keď sa vedci pozreli na mozog ľudí s Parkinsonovou chorobou, zistili, že oblasť, ktorá vytvára dopamín, substantia nigra, obsahuje až o 40% menej glutatiónu než iné časti mozgu.

Pomer celkového glutatiónu k oxidovanému glutatiónu (GSH/GSSG) sa považuje za marker oxidačného poškodenia buniek. Zdravá populácia má 90 % glutatiónu ako voľný glutatión a pomer GSH/GSSG je väčší ako 10/1.

Pri perorálnom ( ústami ) podávaní je biologická dostupnosť zo zažívacieho ústrojenstva nízka a preto je aj problematické jeho celkové využitie. Efektívne je podávanie zmesi všetkých troch vyššie uvedených aminokyselín v príslušnom pomere nalačno. V liečebných dávkach sa osvedčilo podávanie intravenózne alebo intramuskulárne. Primárne sa používa pre zníženie toxicity, ktorá sprevádza protinádorovú liečbu cytostatikami. V inhalačnej (aerosólovej) forme sa glutatión podáva pri liečbe pľúcnych ochorení.